International

Nordic

Nordiska marknaden

Advokaterna på Herricks nordiska verksamhet levererar omfattande juridiska tjänster till kunder som eftersträvar att göra investeringar och affärsmöjligheter i USA. Vår affärsverksamhet bygger på den kollektiva styrkan i våra företags-, skatte-, fastighets- och myndighetsrelationer and jurister i rättstvister, som använder sina omfattande erfarenheter för att vägleda kunder genom de komplexa juridiska frågorna och transaktionsstrukturerna vilka är inneboende i gränsöverskridande investeringar. Herricks nordiska verksamhet är en växande del av vår bredare internationella erfarenhet.

Kulturella och affärsmässiga skillnader mellan vart och ett av de nordiska länderna och USA kan ge unika utmaningar för företag som bedriver gränsöverskridande affärer. Våra advokater har nära och goda affärsrelationer med ledande nordiska advokat- och revisionsbyråer, vilket möjliggör nära samarbete och samordning av juridiska tjänster. Som ett resultat av dessa affärsrelationer, kan vi med tillitsfullt hänvisa kunder och kontakter och hjälpa till att skapa värdefulla kontakter när tillfället kräver så. Vi tillför också mervärde, när det är möjligt, genom att introducera klienter till partners som ingår i samriskföretag, finansieringskällor och investeringsmöjligheter. Ansvarig person för detta initiativ är Deborah Koplovitz, som talar flytande norska, bedriver verksamhet och granskar dokument och reser regelbundet mellan Norge och USA för att hålla möten “in situ” för att förbättra kundtjänsten.

Investeringsfonder och bolag

Våra bolags- och värdepappersadvokater har praktisk erfarenhet av att tillhandahålla råd till skandinaviska kunder gällande lagstiftning och regleringsfrågor i att göra affärer i USA. På regelbunden basis ger vi råd i en rad varierande operativa, allmänna affärs- och värdepappersrättsliga frågor. Herricks advokater ger också kunder råd om bildandet av fastighetsfonder/REIT, hedgefonder, privata investeringsfonder och andra investeringsinstrument. Vi har lång och stor erfarenhet av samriskprojekt och transaktioner med medinvesterare, och kan ta itu med frågor vad gäller investeringar på den amerikanska marknaden, eftersom vårt arbete stöds av en stab av jurister i skattefrågor, ERISA, värdepapper och i regleringsfrågor och är redo att tackla de mest komplicerade strukturella frågorna i rätt tid och på ett lämpligt och praktiskt sätt.

Skatter

Våra skattejurister hjälper klienter att navigera i de extremt komplexa beskattningsfrågorna förknippade med att etablera ett företag i USA. Med djupgående kunskaper för gränsöverskridande investeringsstrukturer rekommenderar vi regelbundet icke-amerikanska investerare om skattekonsekvenserna av förvärv och investeringar i USA. Vår omfattande kunskap om gränsöverskridande skattefrågor möjliggör för oss att förutse frågor innan de uppstår, och därmed hjälper vi våra kunder att minimera risker och skattebördan på både affärs- och individnivå.

Finansiering

Vårt finansieringsteam representerar en rad olika institutionella och icke-institutionella långivare och låntagare, och de erbjuder en djup förståelse för komplexiteten i ursprungsprocessen, från åtagande till avslut. Våra kunder inkluderar försäkringsbolag, kommersiella företag, investeringsbanker som privata, pensionsfonder, specialiserade långivare, fonder såväl som investerare och låntagare som anlitar oss för ett brett utbud av finansieringsmöjligheter, inklusive obligationserbjudanden, portföljbaserad finansiering, bankerbjudanden, överbryggningslån, förvärvslån, byggfinansiering, mezzanin lån, syndikerade lån och andra komplexa finansieringar.

Fast egendom

Våra fastighetsadvokater förmedlar informerade marknadsinsikter i USA till internationella kunder för att hjälpa till att uppnå ytterligare företagsmål. Med över 90 års erfarenhet av kommersiell fastighetsrätt, nära band till de mest framträdande aktörerna på fastighetsmarknaden och dokumenterad erfarenhet av att ge råd till icke-amerikanska investerare och utvecklare om transaktioner i USA. Många förvärv av fast egendom och fastighetstransaktioner involverar samriskprojekt mellan byggherrar och källor till aktiekapital eller riskkapitalinvesteringar från inhemsk eller internationella fonder. Våra advokater har förmedlat rådgivning till kunder om hundratals av dessa transaktioner, som omfattar alla typer av kommersiella fastighetstillgångar.

Lagen om konstnärliga verk

Våra advokater för konsttvister är erkända över hela världen som ledande inom området för återvinning av konstnärliga verk. Med fokus på komplexa konsttvister och tvistlösning och ett brett spektrum av företag och kommersiella aktörer med erfarenhet av lagen om konstnärliga verk, har vi framgångsrikt löst anspråk på återkrav på uppdrag av utländska regeringar, museer, arvingar till förintelsens offer, kända konstnärer och andra och har återvunnit hundratals förlorade och stulna antikviteter och konstverk över hela världen.

Relationer till myndigheter

Vår grupp för relationer med myndigheter består av en före detta kongressmedlem och tidigare myndighetspersoner från New York samt statliga tjänstemän. Detta tillhandahåller kunderna ett omfattande utbud av myndighetsrelationer, inklusive politisk lobbyverksamhet och hjälp med statliga kontrakt, allt fokuserat på att hjälpa våra kunder till ett snabbt förfarande att främja sina affärsmål. Vi ger dessutom våra kunder tillgång till kontakter av ett brett nätverk av myndigheter för att underlätta nya relationer med den amerikanska regeringen och dess ledande affärsmän i USA.

Rättstvister

Våra jurister i rättstvister förstår våra kunders affärsmål, nämligen att skydda deras intressen är vår första prioritet. Oavsett om en snabb lösning på tvisten görs gällande eller en rättegång blir nödvändig, arbetar våra advokater effektivt för att åstadkomma en positiv och framgångsrik lösning. Våra advokater tillhandahåller skiljedoms-, förhandlings- och medlingstjänster i rättstvister och är väl förtrogna i regler och procedurer för ledande skiljedomsinstitutioner i USA och utomlands. Dessutom drar vår kunder nytta av vår omfattande erfarenhet av statliga och federala domstolar och vår förmåga att aggressivt processa ett ärende genom både rättegång och appellationsnivåer.

Stöd till familjeföretag

Våra advokater har lång och stor erfarenhet av rådgivning till familjeägda fastighetsföretag med betydande fastighetsportföljer och har väglett kunder genom en uppsjö av olika fastighetstransaktioner och affärsfrågor, samt ett brett spektrum av relaterade juridiska frågor, inklusive förmögenhetsbevarande, generationsöverföringar, omstruktureringar, successionsplanering, konfliktlösning och uppdelning av familjens tillgångar.

Fokusområden:

 • Kapitalmarknadens tekniker
 • Dataskydd och säkerhet
 • Sysselsättning
 • Finansiering
 • Immateriella rättigheter
 • Samriskföretag
 • Rättstvister
 • Fusioner och förvärv
 • Fast egendom
 • REITS
 • Värdepapperserbjudanden
 • Skattefrågor
 • Riskvilligt kapital