International

Nordic

Nordiska marknaden

Nordiska marknaden

Vi är advokaterna på Herricks nordiska verksamhet som levererar omfattande juridiska tjänster till kunder som eftersträvar att göra investeringar och affärsmöjligheter i USA. Vår affärsverksamhet bygger på den kollektiva styrkan i våra företags-, skatte-, fastighets- och myndighetsrelationer och våra erfarna jurister med omfattande kunskap i rättstvister. Vi kan vägleda våra kunder genom de komplexa juridiska frågorna och transaktionsstrukturerna som uppkommer i gränsöverskridande  investeringar (som spänner över nationella gränser  genom våra omfattande kunskaper och erfarenheter inom dessa områden. Herricks nordiska verksamhet utgör en växande del av våtr breda internationella erfarenhetsutbud.

De kulturella och affärsmässiga skillnaderna mellan varje enskilt nordiskt land och USA skapar unika utmaningar för företag som bedriver gränsöverskridande affärer. Våra advokater har nära och goda affärsrelationer med ledande nordiska advokat- och revisionsbyråer, vilket möjliggör ett nära samarbete och samordning av juridiska tjänster. Ett ytterligare resultat av dessa affärsrelationer gör att vi med fullt förtroende kan hänvisa och hjälpa våra kunder att skapa värdefulla kontakter vid varje tillfälle som ges. Genom att introducera våra partners som ingår i samriskföretag, finansieringskällor och andra investeringsmöjligheter kan vi också möjliggöra ett större mervärde for våra kunder . Deborah Koplovitz, som pratar flytande norska, ansvarar för detta initiativ och driver denna verksamhet som inkluderar att granska juridiska document. För att bättre tjäna våra kunder  reser hon regelbundet mellan Norge och USA för att kunna medverka personligen på kundmöten.

Investeringsfonder och bolag

Våra bolags- och värdepappersadvokater har praktisk erfarenhet av gällande lagstiftning och regleringsfrågor för att göra affärer i USA och tillhandahåller praktiska råd till våra skandinaviska kunder regelbundet. I dessa tjänster ingår råd i ett varierande utbud av operativa, allmänna affärs- och värdepappersrättsliga frågor. Alla Herricks advokater kan också ge råd angående bildandet av fastighetsfonder/REIT, hedgefonder, privata investeringsfonder och andra investeringsinstrument. Därför har vi en stab av jurister som står till våra kunders förfogande, och som kan svara på de flesta skatte- och regleringsfrågor, ERISA, värdepapper  och vi är redo att tackla de mest komplicerade strukturella frågorna på ett tidsmässigt, lämpligt och praktiskt sätt.

Skatter

Våra skattejurister hjälper klienter som vill etablera  företag i USA att navigera de extremt komplexa beskattningsfrågorna förknippade med det. Med våra djupgående kunskaper för gränsöverskridande investeringsstrukturer rekommenderar vi regelbundet icke-amerikanska investerare om skattekonsekvenserna av förvärv och investeringar i USA. Vår omfattande kunskap om gränsöverskridande skattefrågor möjliggör för oss att förutse frågor innan de uppstår, och därmed hjälper vi våra kunder att minimera risker och skattebördan på både affärs- och individuell nivå.

Finansiering

Vårt finansieringsteam representerar en rad olika institutionella och icke-institutionella långivare och låntagare. De har en djup förståelse för komplexiteten i ursprungsprocessen, från åtagande till avslut. Våra kunder inkluderar försäkringsbolag, kommersiella företag, privata- och investeringsbanker, pensionsfonder, specialiserade långivare, fonder såväl som investerare och låntagare som anlitar oss för ett brett utbud av finansieringsmöjligheter. Dessa finansieringsmöjligheter inkluderar obligationserbjudanden, portföljbaserad finansiering, bankerbjudanden, överbryggningslån, förvärvslån, byggfinansiering, mezzanin lån, syndikerade lån och andra komplexa finansieringar.

Fast egendom

Våra fastighetsadvokater förmedlar välinformerade marknadsinsikter i USA till internationella kunder för att uppnå ytterligare företagsmål. Med över 90 års erfarenhet i kommersiell fastighetsrätt, nära band till de mest framträdande aktörerna på fastighetsmarknaden och dokumenterad erfarenhet i att ge råd till icke-amerikanska investerare och utvecklare om transaktioner i USA. Många förvärv av fast egendom och fastighetstransaktioner involverar samriskprojekt mellan byggherrar och källor till aktiekapital eller riskkapitalinvesteringar från inhemsk eller internationella fonder. Våra advokater har förmedlat rådgivning till kunder i hundratals av dessa transaktioner, som omfattar alla typer av kommersiella fastighetstillgångar.

Lagen om konstnärliga verk

Våra advokater för konsttvister är erkända över hela världen som ledande inom området för återföring av konstnärliga verk. Vi framgångsrikt löst anspråk på återkrav på uppdrag av utländska regeringar, museer, arvingar till förintelsens offer och kända konstnärer.  Med fokus på komplexa konsttvister och tvistlösning har vi återfått hundratals förlorade eller stulna antikviteter och konstverk från hela världen. Till hjälp har vi av brett spektrum av företag och kommersiella aktörer med erfarenhet av lagen om konstnärliga verk.

Myndighetsrelationer

Vår grupp som arbetar med myndighetsrelationer består av en före detta kongressmedlem, flera tidigare myndighetspersoner från New York samt statliga tjänstemän. Vi kan därmed tillhandahålla våra kunder med ett omfattande utbud av myndighetsrelationer, inklusive politisk lobbyverksamhet och hjälp med statliga kontrakt, allt fokuserat på att hjälpa våra kunder till ett snabbt förfarande att främja sina affärsmål. Vi ger dessutom våra kunder tillgång till kontakter av ett brett nätverk av myndigheter för att underlätta nya relationer med den amerikanska regeringen och dess ledande affärsmän i USA.

Rättstvister

Att skydda våra kunders intressen är vår första prioritet och våra jurister i rättstvister förstår våra kunders affärsmål. Oavsett om en snabb lösning på tvisten uppnås eller en rättegång blir nödvändig, så arbetar våra advokater effektivt för att komma till en positiv och framgångsrik lösning. Våra advokater tillhandahåller skiljedoms-, förhandlings- och medlingstjänster i rättstvister och är väl förtrogna i de regler och förordningar som gäller för ledande skiljedomsinstitutioner i USA och utomlands. Dessutom drar våra kunder nytta av vår omfattande erfarenhet av statliga och federala domstolar och vår förmåga att aggressivt processa ett ärende genom både rättegång och appellationsnivåer.

Stöd till familjeföretag

Våra advokater har lång och omfattande erfarenhet av rådgivning till familjeägda fastighetsföretag med betydande fastighetsportföljer. Vi har väglett kunder genom en uppsjö av olika fastighetstransaktioner och affärsfrågor, samt ett brett spektrum av relaterade juridiska frågor, inklusive förmögenhetsbevarande, generationsöverföringar, omstruktureringar, successionsplanering, konfliktlösning och uppdelning av familjetillgångar.

Fokusområden:

 • Kapitalmarknadstekniker
 • Dataskydd och säkerhet
 • Sysselsättning
 • Finansiering
 • Immateriella rättigheter
 • Samriskföretag
 • Rättstvister
 • Fusioner och förvärv
 • Fast egendom
 • REITS
 • Värdepapperserbjudanden
 • Skattefrågor
 • Riskvilligt kapital