International

Nordic

Norden

Advokatene i den nordiske delen av Herrick leverer omfattende juridiske tjenester til klienter som arbeider med investeringer og forretningsmuligheter i USA. Vår drift baseres på den samlede styrken til advokatene våre innen virksomheter, skatt, eiendom, offentlige forhold og søksmål. Deres omfattende erfaring brukes til å veilede klienter gjennom komplekse juridiske saker og transaksjonsstrukturer relatert til investeringer på tvers av grensene. Den nordiske delen av Herrick utgjør en voksende del av vårt brede internasjonale fokus.

Kulturelle og forretningsmessige forskjeller mellom de nordiske landene og USA, kan gi unike utfordringer for bedrifter som driver virksomhet på tvers av grensene. Advokatene våre har tette forhold til ledende lov- og regnskapselskaper i Norden, som muliggjør nært samarbeid og koordinering av juridiske tjenester. Gjennom dette samarbeidet er vi i stand til å trygt henvise klienter og kontakter, og bidra til å skape verdifulle forbindelser ettersom nødvendig. Når mulig bidrar vi alltid med merverdi ved å introdusere klienter for samarbeidspartnere, finansieringskilder og investeringsmuligheter. Lederen av dette initiativet, Deborah Koplovitz, snakker flytende norsk. Hun utfører forretninger og gjennomgår dokumenter, samt reiser regelmessig mellom Norge og USA for å gjennomføre personlige møter for økt klientservice.

Investeringsfond og virksomheter

Våre advokater innen virksomheter og verdipapirer har praktisk erfaring innen rådgivning av skandinaviske klienter om juridiske og regulatoriske spørsmål knyttet til å drive bedrift i USA. Vi utfører løpende rådgivning om en rekke operasjonelle og generelle forretnings- og verdipapirrettslige spørsmål. Advokatene hos Herrick er også rådgivere for klienter om dannelse av REIT, sikrings- og private investeringsfond samt andre investeringsmuligheter. Vi har lang erfaring med fellesforetak- og medinvestor-transaksjoner, og kan håndterer spørsmål knyttet til investeringer i det amerikanske markedet. Arbeidet vårt kompletteres av advokater innen skatt, ERISA, verdipapir og reguleringer, som er tilgjengelige for å takle de mest kompliserte strukturelle problemene på en praktisk og betimelig måte.

Skatt

Våre skatteadvokater hjelper klientene med å navigere i de ekstremt komplekse beskatningsspørsmålene som følger av å bringe en bedrift til USA. Gjennom en dyp forståelse av investeringsstrukturer på tvers av grensene, utfører vi løpende rådgivning for ikke-amerikanske investorer om skatteimplikasjonene ved oppkjøp og investeringer i USA. Vår omfattende kunnskap om skattesaker på tvers av grensene lar oss forutse problemer før de oppstår, og hjelper dermed klientene med å redusere risikoen og minimere skattetrykket både på forretnings- og individnivå.

Finansiering

Vår finansieringsavdeling representerer et bredt spekter institusjonelle og ikke-institusjonelle utlånere og låntakere. De tilbyr en dyp forståelse av vanskeligheter som følger av opprinnelsesprosessen, fra aksept til lukking. Klientene våre inkluderer forsikringsselskaper, kommersielle aktører, investerings- og private banker, pensjonsfond, spesialiserte utlånere, fond samt investorer og låntakere som ber oss om et bredt spekter muligheter innen finansieringer – inkludert obligasjonstilbud, porteføljefinansiering, banktilbud, brolån, anskaffelseslån, anleggsfinansiering, mesaninlån, syndikatlån og andre komplekse finansieringsløsninger.

Eiendom

Våre advokater innen eiendom leverer amerikansk markedsinnsikt til internasjonale klienter, for å hjelpe dem med å oppnå virksomhetsmålene. Vi har over 90-års erfaring innen kommersiell eiendomsrett og tette bånd til de mest fremtredende eiendomsaktørene. I tillegg har vi dokumentert erfaring innen rådgivningsarbeid til ikke-amerikanske investorer og utviklere om amerikanske transaksjoner. Mange eiendomsanskaffelser og utviklingstransaksjoner involverer fellesforetak mellom utviklere og aksjekilder, eller private kapitalinvesteringer fra innenlandske eller internasjonale fond. Advokatene våre rådgir klienter om hundrevis av disse transaksjonene, som inkluderer alle former for kommersielle eiendomsaktiva.

Kunstlovgivning

Våre advokater innen kunstsaker er anerkjente over hele verden som ledende innen kunstreturnering. De har fokus på komplekse kunstsøksmål og tvisteløsninger, og har erfaring fra et bredt spekter bedrifts- og kommersiell kunstlovgivning. Dette har blitt vellykket brukt til å løse krav om tilbakelevering på vegne av utenlandske regjeringer, museer, arvinger til ofrene for Holocaust, arvinger til kjente kunstnere og andre saksøkerne. Hundrevis av tapte og stjålne antikviteter og kunstverk over hele verden har blitt returnert.

Myndighetsrelasjoner

Vår gruppe for myndighetsrelasjoner består av tidligere kongressmedlemmer og forskjellige tjenestemenn fra New York City og delstaten New York. De leverer et bredt spekter myndighetsrelasjoner til klientene, som inkluderer politisk lobbyvirksomhet og assistanse med offentlige kontrakter. Alt er fokusert på å hjelpe klientene våre med å raskt fremme forretningsmålene sine. I tillegg tilbyr vi klientene våre tilgang til et bredt nettverk med myndighetskontakter, for å tilrettelegge for nye forhold mellom amerikanske myndigheter og amerikanske forretningsledere.

Søksmål

Våre prosessfullmektiger forstår klientenes forretningsmål, og har som første prioritet å beskytte deres interesser. Enten det søkes en rask løsning eller det blir nødvendig med en rettssak, arbeider advokatene våre effektivt for å oppnå et vellykket resultat. Advokatene våre tilbyr voldgift, forhandling og mekling i tvister. De er godt kjent med reglene og prosedyrene til ledende voldgiftsinstitusjoner i USA og utlandet. I tillegg drar klientene våre nytte av vår omfattende erfaring med statlige og føderale domstoler, samt vår evne til å tett forfølge en sak gjennom både rettssaken og ankenivåene.

Støtte for familiekontorer

Advokatene våre har lang erfaring innen rådgivning til familieeide eiendomsforetak med betydelige eiendomsporteføljer. De har veiledet klienter gjennom en rekke eiendomstransaksjoner og forretningsspørsmål, samt et bredt spekter av relaterte juridiske forhold – inkludert formuebevaring, generasjonsoverføringer, restruktureringer, arveplanlegging, konfliktløsning og deling av familieeiendeler.

Fokusområder:

 • Kapitalmarkedsteknologier
 • Personvern og sikkerhet
 • Ansettelsesforhold
 • Finansiering
 • Intellektuell eiendom
 • Fellesforetak
 • Søksmål
 • Fusjoner og oppkjøp
 • Eiendom
 • REIT
 • Verdipapirtilbud
 • Skatt
 • Risikokapital