International

Nordic

Norden

Advokatene i den nordiske delen av Herrick leverer omfattende juridiske tjenester til klienter som arbeider med investeringer og forretningsmuligheter i USA. Vår drift baseres på samlede styrken innen selskapsrett-, skatt- fast eiendom-, offentlige forhold- og søksmål. Vi kan veilede klienter gjennom komplekse juridiske saker og transaksjonsstrukturer relatert til investeringer på tvers av grensene. Den nordiske delen av Herrick utgjør en voksende del av vårt brede internasjonale fokus.

De kulturelle og forretningsmessige forskjeller mellom de nordiske landene og USA kan gi unike utfordringer for utenlandske bedrifter. Advokatene våre har tette forhold til ledende lov- og regnskapselskaper i Norden, som muliggjør nært samarbeid og koordinering av juridiske tjenester. Gjennom dette samarbeidet er vi i stand til å henvise klienter og skape verdifulle forbindelser. Når mulig bidrar vi alltid med merverdi ved å introdusere klienter for samarbeidspartnere, finansieringskilder og investeringsmuligheter. Lederen av dette initiativet, Deborah Koplovitz, snakker flytende norsk. Hun utfører forretninger og gjennomgår dokumenter, samt reiser regelmessig mellom Norge og USA for å gjennomføre personlige møter for økt klientservice.

Investeringsfond og virksomheter

Våre advokater innen virksomheter og verdipapirer har praktisk erfaring innen rådgivning av skandinaviske klienter om juridiske og regulatoriske spørsmål knyttet til å drive bedrift i USA. Vi utfører løpende rådgivning om en rekke operasjonelle og generelle forretnings- og verdipapirrettslige spørsmål. Advokatene hos Herrick er også rådgivere for klienter om dannelse av REIT, sikrings- og private investeringsfond samt andre investeringsmuligheter. Vi har lang erfaring med fellesforetak- og medinvestor-transaksjoner, og kan håndterer spørsmål knyttet til investeringer i det amerikanske markedet. Arbeidet vårt kompletteres av advokater innen skatt, ERISA, verdipapir og reguleringer, som er tilgjengelige for å takle de mest kompliserte strukturelle problemene på en praktisk og betimelig måte.

Skatt

Våre skatteadvokater hjelper klientene som vil etablere i USA å navigere de ekstremt komplekse beskatningsspørsmålene. Med en dyp forståelse av internasjonale investeringsstrukturer, utfører vi løpende rådgivning investorer om skatteimplikasjonene ved oppkjøp og investeringer i USA. Vår omfattende kunnskap om skattesaker muliggjører at vi kan forutse problemer før de oppstår, og dermed hjelper klientene med å minimere risikoen og skattetrykket både på forretnings- og individnivå.

Finansiering

Vårt finansieringsteam representerer en rad institusjonelle og ikke-institusjonelle utlånere og låntakere. De har en dyp forståelse av vanskeligheter i opprinnelsesprosessen, fra “start to finish”. Klientene våre inkluderer forsikringsselskaper, kommersielle aktører, investerings- og private banker, pensjonsfond, spesialiserte utlånere, fond samt investorer og låntakere som ber oss om et bredt spekter muligheter innen finansieringer – inkludert obligasjonstilbud, porteføljefinansiering, banktilbud, brolån, anskaffelseslån, anleggsfinansiering, mesaninlån, syndikatlån og andre komplekse finansieringsløsninger.

Fast Eiendom

Våre advokater leverer amerikansk markedsinnsikt til internasjonale klienter for å oppnå målene sine.

Med over 90-års erfaring, verdifull bransjeforståelse og tette bånd til de mest fremtredende eiendomsaktørene, kan vi tilby solid kommersiell, strategisk og rettslig rådgivning.

Mange eiendomsanskaffelser og utviklingstransaksjoner involverer fellesforetak mellom utviklere og aksjekilder, eller private kapitalinvesteringer fra innenlandske eller internasjonale fond. Advokatene våre rådgir klienter om hundrevis av disse transaksjonene, som inkluderer alle former for kommersielle eiendomsaktiva.

Kunstlovgivning

Våre advokater innen kunstsaker er anerkjente over hele verden. Med vår fokus på komplekse kunstsøksmål og tvisteløsninger har hundrevis av tapte og stjålne antikviteter og kunstverk over hele verden blitt returnert til utenlandske regjeringer, museer, arvinger til ofrene for Holocaust, arvinger til kjente kunstnere og andre saksøkerne.

Myndighetsrelasjoner

Vårt myndighetsrelasjoner-team består av tidligere kongressmedlemmer og forskjellige tjenestemenn fra New York City og delstaten New York. Med fokus på å hjelpe klientene våre med å raskt fremme forretningsmålene sine, leverer vi et bredt spekter myndighetsrelasjoner til klientene, som inkluderer politisk lobbyvirksomhet og assistanse med offentlige kontrakter. I tillegg tilbyr vi klientene våre tilgang til et bredt nettverk med myndighetskontakter, for å tilrettelegge for nye forhold mellom amerikanske myndigheter og amerikanske forretningsledere.

Konfliktløsning

Med faglige innsikt er vår første prioritet å støtte interessene av våre klienter– i og utenfor dommen.  

Enten det er en rask løsning eller en rettssak, advokatene våre har nødvendige juridiske kompetanse og faglige innsikt for å oppnå et vellykket resultat. Advokatene våre tilbyr voldgift, forhandling og mekling i tvister. De er godt kjent med reglene og prosedyrene til ledende voldgiftsinstitusjoner i USA og utlandet.

I tillegg har vi omfattende erfaring med statlige og føderale domstoler, samt vår evne til å tett forfølge en sak gjennom både rettssaken og ankenivåene.

Støtte for "Family Offices"

Advokatene våre har lang erfaring innen rådgivning til “family offices” med betydelige eiendomsporteføljer. De har veiledet klienter gjennom en rekke eiendomstransaksjoner og forretningsspørsmål, samt et bredt spekter av relaterte juridiske forhold – inkludert formuebevaring, generasjonsoverføringer, restruktureringer, arveplanlegging, konfliktløsning og deling av familieeiendeler.

Fokusområder:

 • Kapitalmarkedsteknologier
 • Cybersikkerhet
 • Ansettelsesforhold
 • Finansiering
 • Intellektuell eiendom
 • Fellesforetak
 • Søksmål
 • Fusjoner og oppkjøp
 • Fast Eiendom
 • REIT
 • Verdipapirtilbud
 • Skatt
 • Risikokapital