International

Nordic

Norden

Vår nordiske avdeling leverer omfattende juridiske tjenester til klienter med investerings- og forretningsvirksomhet i USA. Som markedsledere innen selskapsrett, skatt, fast eiendom, offentlige forhold, og søksmål, navigerer vi våre klienter gjennom komplekse juridiske saker og transaksjonsstrukturer relatert til investeringer på tvers av landegrensene. Vår nordiske avdeling utgjør en voksende del av vårt brede internasjonale fokus.

De kulturelle og forretningsmessige forskjellene mellom USA og de nordiske landene kan by på unike utfordringer for utenlandske bedrifter. Advokatene våre har tette forhold til ledende advokat- og regnskapselskaper i Norden, noe som gjør samarbeid og koordinering av juridiske tjenester sømløst. Gjennom dette samarbeidet er vi i stand til å henvise klienter og skape verdifulle allianser. Vi strever for å bidra til merverdi ved å introdusere klienter for samarbeidspartnere, finansieringskilder og investeringsmuligheter. Lederen for dette initiativet, Deborah Koplovitz, snakker flytende norsk. Hun gjennomføre forretninger, gjennomgår dokumenter, og reiser regelmessig mellom Norge og USA for personlige møter med våre nåværende og potensielle klienter.

Investeringsfond og foretak

Våre advokater innen foretak og verdipapirer har bred erfaring med rådgivning av skandinaviske klienter, både rundt juridiske og regulatoriske spørsmål knyttet til det å drive bedrift i USA. Vi tilbyr løpende rådgivning rundt en rekke operasjonelle og generelle spørsmål knyttet til forretnings- og verdipapirrettigheter. Advokatene hos Herrick tilbyr også rådgivning for klienter innen dannelse av REIT, sikrings- og private investeringsfond, samt andre investeringsmuligheter. Vi har lang erfaring med fellesforetak- og medinvestor-transaksjoner, og kan håndterer spørsmål knyttet til investeringer i det amerikanske markedet. Arbeidet vårt fullføres av advokater innen skatt, ERISA, verdipapir, og reguleringer, som er tilgjengelige for å takle de mest kompliserte strukturelle problemene på en praktisk og tidseffektiv måte.

Skatt

Våre skatteadvokater hjelper klienter som vil etablere seg i USA med å navigere ekstremt komplekse spørsmål knyttet til skatt. Med en dyp forståelse for internasjonale investeringsstrukturer, utfører vi fortløpende rådgivning for investorer rundt skatteimplikasjonene ved oppkjøp og investeringer i USA. Vår omfattende kunnskap om skattesaker gjør det mulig å forutse og komme i forkant av problemer, og dermed hjelpe klienter med å minimere risikoen og skattetrykket både på forretnings- og individnivå.

Finansiering

Vårt finansieringsteam representerer en rekke institusjonelle og ikke-institusjonelle utlånere og lånetakere. Vi har en dyp forståelse for potensielle vanskeligheter i opphavsprosessen, fra “start to finish”. Klientene våre inkluderer blant annet forsikringsselskaper, kommersielle aktører, investerings- og private banker, pensjonsfond, spesialiserte utlånere, og fond. Vi samarbeider også med investorer og låntakere som ønsker et bredt spekter av muligheter innen finansieringer, inkludert obligasjonstilbud, porteføljefinansiering, banktilbud, brolån, anskaffelseslån, anleggsfinansiering, mesaninlån, syndikatlån og andre komplekse finansieringsløsninger.

Fast eiendom

Våre advokater hjelper internasjonale klienter med å oppnå målene sine ved å levere innsikt i det amerikanske markedet.

Med over 90-års erfaring, verdifull bransjeforståelse, og tette bånd til de mest fremtredende eiendomsaktørene, kan vi tilby solid kommersiell, strategisk og rettslig rådgivning.

Mange eiendomsanskaffelser og utviklingstransaksjoner involverer fellesforetak mellom utviklere og aksjekilder, eller private kapitalinvesteringer fra innenlandske og internasjonale fond. Advokatene våre rådgiver klienter innen hundrevis av disse transaksjonene, og inkluderer alle former for kommersielle eiendomsaktiviteter.

Kunstlovgivning

Våre advokater innen kunst er annerkjente over hele verden. Vårt fokus på komplekse kunstsøksmål og tvisteløsninger har bidratt til at hundrevis av tapte og stjålne antikviteter og kunstverk over hele verden har blitt returnert til sine rettsmessige eiere, inkludert utenlandske regjeringer, museer, arvinger til ofrene for Holocaust, arvinger til kjente kunstnere, og andre saksøkere.

Offentlige relasjoner

Vårt team innen offentlige relasoner består av tidligere kongressmedlemmer og andre tjenestemenn fra New York City og delstaten New York. Vårt fokus er å hjelpe klientene våre med å raskt fremme forretningsmålene sine, og vi leverer et bredt spekter av tjenester innen offentlige relasjoner til klienter, inkludert politisk lobbyvirksomhet og assistanse med offentlige kontrakter. I tillegg tilbyr vi klientene våre tilgang til et bredt nettverk av myndighetskontakter for å tilrettelegge for nye forhold mellom amerikanske myndigheter og amerikanske forretningsledere.

Konfliktløsning

Med faglig innsikt er vår første prioritet å støtte interessene til våre klienter, både i og utenfor rettsaker.

Enten det er en rask løsning eller en rettssak, har advokatene våre den nødvendige juridiske kompetansen og faglige innsikten til å oppnå et vellykket resultat. Advokatene våre tilbyr voldgift, forhandling, og mekling i tvister. Vi er godt kjent med reglene og prosedyrene til ledende voldgiftsinstitusjoner i USA og i utlandet.

I tillegg har vi omfattende erfaring med statlige og føderale domstoler, samt en evne til å følge en sak tett gjennom både rettssaken og ankenivåene.

Støtte for "Family Offices"

Advokatene våre har lang erfaring innen rådgivning til “family offices” med betydelige eiendomsporteføljer. Vi har veiledet klienter gjennom en rekke eiendomstransaksjoner og forretningsspørsmål, samt et bredt spekter av relaterte juridiske forhold, inkludert formuebevaring, generasjonsoverføringer, restruktureringer, arveplanlegging, konfliktløsning og deling av familieeiendeler.

Fokusområder

 • Kapitalmarkedsteknologier
 • Cybersikkerhet
 • Ansettelsesforhold
 • Finansiering
 • Intellektuell eiendom
 • Fellesforetak
 • Søksmål
 • Fusjoner og oppkjøp
 • Fast Eiendom
 • REIT
 • Verdipapirtilbud
 • Skatt
 • Risikokapital